სასარგებლო ბმულები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
ცენტრალური ევროპის კვლევითი ინფრასტრუქტურის კონსორციუმი
ვიგნერის სახელობის ფიზიკის კვლევითი ცენტრი
გრაცის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
ენერგეტიკის კვლევითი ცენტრი (EK)
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქპატენტი
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ჰორიზონტი ევროპა
EURAXESS-RESEARCHERS IN MOUTION - უნიკალური პან ევროპული ინიციატივა
ევროპული კვლევების საბჭო (ERC)
ევროპის სამეცნიერო ფონდი (ESF)
EUROSCIENCE - ევროპის ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის
აშშ - ის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
იაპონიის მეცნიერების განვითარების საზოგადოება
ესტონეთის სამეცნიერო საბჭო
აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამმართველო (NASA)
საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC)
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO)
ჰორიზონტი 2020
Scimago Journal & Country Rank