ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

კონკურსები

კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის  სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო …

”2022 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების კონკურსის“ შედეგები!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ,,ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის“ მეცნიერმა თანამშრომელმა ია ქვარცხავამ, რომელიც სტუ-ს ინფორმატიკისა …

კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის  სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო …