2022 წლის „ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსის“ შედეგები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მეცნიერმა თანამშრომელმა გიორგი მუმლაძემ გაიმარჯვა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების 2022 წლის საგრანტო კონკურსში. გამარჯვებული პროექტი: “BN და TiN ნანოჩანართების ზეგავლენა Y(LRE)Ba2Cu3Oy (LRE=Sm და Eu) მტზ-ის მიკროსტრუქტურასა და ზეგამტარ თვისებებზე” განხორციელდება კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში, ლაბორატორიის გამგის–მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ნიკოლოზ მარგიანის მენტორობით.

ვულოცავთ გიას ამ გამარჯვებას და ვუსურვებთ მორიგ წარმატებებს!

                                                                                                                                                      

Spread the love