კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი  

დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 შტ), ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი