ინსტიტუტის სამეცნიერო აპარატურა/დანადგარები

Aparatura
kibernetikis_instituti_Colaji_2
previous arrow
next arrow

ინფორმაცია სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დანადგარების/აპარატურის შესახებ (Excel-ის ფაილის სახით) შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ ბმულიდან.