საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამა

მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, რუბრიკისთვის “საქართველოს მეცნიერთა მატიანე”, მოამზადა ვიდეოსიუჟეტი კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ფუძემდებლის აკადემიკოს ვლადიმერ ჭავჭანიძის შესახებ.

Spread the love