საკონკურსო განცხადებები

კონკურსი  სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

Continue Readingკონკურსი  სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი  სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

Continue Readingკონკურსი  სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

Continue Readingკონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების დირექტორების თანამდებობის დასაკავებლად

Continue Readingკონკურსი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების დირექტორების თანამდებობის დასაკავებლად

DAAD Georgia-ს მიერ გამოცხადებული ქართველ მეცნიერთა მობილობის მხარდაჭერის პროგრამა: “EU fellowships for Georgian Researchers, 2023” კონკურსის შედეგები

Continue ReadingDAAD Georgia-ს მიერ გამოცხადებული ქართველ მეცნიერთა მობილობის მხარდაჭერის პროგრამა: “EU fellowships for Georgian Researchers, 2023” კონკურსის შედეგები

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი ევროპა“-ში მონაწილეობისათვის, საპროექტო განაცხადების წარგენა/მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა

Continue Readingევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი ევროპა“-ში მონაწილეობისათვის, საპროექტო განაცხადების წარგენა/მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა