ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი ევროპა“-ში მონაწილეობისათვის, საპროექტო განაცხადების წარგენა/მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა

მიმდინარე წლის 3 თებერვალს, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა შეხვედრა   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების ტრანსფერის და საგრანტო პროექტების ოფისის წარმომადგენლებთან. მოწოდებული იქნა ინფორმაცია, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამაში „ჰორიზონტი ევროპა” მონაწილეობისათვის მოთხოვნილი პირობების, საპროექტო განაცხადების წარდგენა/მომზადების თაობაზე. შეხვედრაზე  განხილულ იქნა  ჰორიზონტი ევროპის კონკრეტული საგრანტო მიმართულებები:

  • ევროპის კვლევების საბჭო;

  • გლობალური გამოწვევები და ევროპის ინდუსტრიული კონკურენტუნარიანობის კლასტერები;

  • ევროპის ინოვაციური საბჭო.

სტუ-ს ტექნოლოგიების ტრანსფერის და საგრანტო პროექტების ოფისის წარმომადგენლებსა და ინსტიტუტის მეცნიერებს შორის გაიმართა დისკუსია. კითხვა-პასუხის რეჟიმში გარკვეული და დაზუსტებულ იქნა თემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხები.

შეხვედრის შემდეგ დაისახა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის მიმართულებით.

Spread the love