პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ კვლევების ლაბორატორია

კვლევების სფეროები:

1. ინოვაციური პოლარიმეტრული მეთოდის შემუშავება დროის რეალურ მასშტაბში ოპტიკური დისტანციური ზონდირებისა და ობიექტების ამოცნობისათვის

 • ობიექტების მიერ არეკვლილი სინათლის პოლარიზაციის მდგომარეობის განაწილების, პოლარზაციის ხარისხის და ასევე ამ განაწილების დისპერსიის ანალიზი
 • არეკვლილი სინათლის პოლარიზაციის პარამეტრების კავშირი ობიექტების ფიზიკოქიმიურ და გეომეტრიულ თვისებებთან

უპირატესობები

 • ძირითად მაანალიზებელ ელემენტად გამოიყენება მაღალი დიფრაქციული ეფექტურობის მქონე ინტეგრალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული ელემენტი.
 • ობიექტების ამოცნობის სიჩქარის, უტყუარობისა და სიზუსტის ზრდა.
 • ამგვარ ელემენტების ბაზაზე შექმნილი მოწყობილობა იქნება კომპაქტური, იაფი და მარტივი, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საფრენ აპარატებზე დამონტაჟებისათვის.
 • მეთოდი მეტად მნიშვნელოვანია ეკონომიკის, ეკოლოგიის, ასევე სამხედრო და ტერორიზმთან ბრძოლის გამოყენების სფეროებისათვის.

2. ოპტიკურ საკომუნიკაციო ქსელებში ინფორმაციის არხების სივრცული კომუტაცია დინამიური პოლარიზაციული ჰოლოგრამების მეშვეობით

 • ოპტიკური კომუტაციის ახალი მეთოდი მაღალეფექტური გადაპროგრამირებადი დინამიური პოლარიზაციული მიკროჰოლოგრამების მატრიცის საფუძველზე.
 • გადასართავი ინფორმაციული კონის საჭირო მიმართულებით გადახრა ხდება გადაპროგრამირებად ჰოლოგრამაზე დიფრაქციის ხარჯზე, ჰოლოგრამის სივრცული სიხშირისა და მის პერიოდში ანიზოტროპიის განაწილების შესაბამისად.

უპირატესობები

 • შემავალი და გამავალი ოპტიკური არხების სრული და არაბლოკირებადი კომუტირება საკომუნიკაციო ქსელებში და მომავლის ოპტიკურ კომპიუტერებში.
 • განსხვავებული ტალღის სიგრძისა და პოლარიზაციის მქონე კონების სეპარირებისა და გადართვის შესაძლებლობა.
 • ინფორმაციული, 1550 ნმ ტალღის სიგრძის ინფრაწითელი კონის გადართვის შესაძლებლობა.
 • მმართველ აქტინური სინათლის წყაროდ უწყვეტი კომპაქტური მცირე სიმძლავრის მქონე დიოდის ლაზერების გამოყენების შესაძლებლობა.
 • ერთდროულად 104-105 დამოუკიდებელი არხების არაბლოკირებადი კომუტირების შესაძლებლობა საერთო წარმადობით 10-20 ტერაბიტ/წმ.
 • თანამედროვე ოპტიკური კაბელების გამტარუნარიანობა და კომუტირების სიჩქარის მინიმუმ ორჯერ გაზრდის შესაძლებლობა ინფორმაციის პოლარიზაციის მდგომარეობის მიხედვით დამატებითი კოდირებისა და სელექციის ხარჯზე
 • შესაძლებლობა WDM ტექნოლოგიისა და ლამბდა-კომუტაციის გამოყენების შემთხვევაშიც ჰოლოგრამების ფართო, მუშა სპექტრული დიაპაზონის ხარჯზე.