ჟურნალის არქივი

1977 წელი

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები = Труды института кибернетики : 1977; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. Language: Georgian/Russian

2000 წელი

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ.1, N 1-2, 2000 წ. ნაშრომთა კრებული ეძღვნება კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დაარსების 40 წლის იუბილეს; ენა: ინგლისური

Proceedings Institute of Cybernetics, Vol.1, N 1-2, 2000, The collection of works is dedicated to the 40th anniversary of the foundation the Institute of Cybernetics;  Language: English

Kharatishvili Guram, Academician

Bezhanishvili Guram, Dr.

Giorgadze Gia, Dr.

Japaridze Kolchta, Academician 

Kakichashvili Shenrnazan, Prof. 

Tsintsadze Givi, Prof.

Vol.1, N 1.

 Mathematical Modeling and Optimal Control of
    Multistructural 
Control Systems with delays

G. Kharatishvili, T. Tadumadze                                                                                       1

Subalgebras of the Free Cyclic Heyting Algebra

G. Bezhanisvili, R. Grigolia                                                                                                             9

The Gauge Quantum Computation

G. Giorgadze                                                                                                                       18

A Representation of Gaussion Random Processes in the

Form of Stochastic  Series and its Application for modeling

Z. Piranashviii                                                                                                                                 31

Optoelectronic Processor for Artificial Problems

G. Lezhava                                                                                                                                      38

Theoretical Principles of the Systems of Pattern Recognition and 

Some Expert-systems

N. Tkemaladze                                                                                                                                45

Dynamic Adaptive Learning Networks

A. Kvitashvili                                                                                                                                                 56

Decision Making: Superiority Degree

V. Zhukovin, Z. Alimbarashviti                                                                                                                67

Decision Making on the Example of Informational
  System Projecting 

I. Bokuchava, N. Chkhikvadze, Z. Alimbarasbvili                                                                          77

Control of Pacemaker Mechanisms and
   Synchronization Processes

D. Danelia, N. Beckauri, E. Gonashvili                                                                                                  84

Short reports

General Solution of Gauss Nonhomogeneous Hypergeometric 

Equations of Partical Class

G. Kharatishvili                                                                                                                                                91

On Some Relations Between One-particle Density and Energy

Characteristics in the System of One-dimensional Fermions

R.Bakuradze                                                                                                                                               93

Numerical Method of Establishing Dependence Parameters 

Between  Two Variables

A. Toronjadze, L.Revishvili                                                                                                                    96

Heterogeneous Biological Systems

L. Andriadze                                                                                                                                              98

  Selection of Artificial Parameters for Unsupervised Objects Classification

M.Kuridze, V. Jikhvashvili                                                                                                                101

Expert System of Class Formation

M. Menabde, M. Khanjalashvili, E. Buchukury                                                                           103

The Mechanism and Function of Pacemaker Potential

B. Partsvania                                                                                                                                            105

Vol.1, N 2.

Photo-and Thermo-sensitive System

K. Japaridze, Z. Elashvili, J. Maisuradze, L. Devadze, N. Sepashvili                               107

Optical and Electrooptical Characteristics of
   Chiral Liquid Crystals

G.Chilaya                                                                                                                                 118

The Percolation Conductivity, Josephson Effect and Magnetic Properties 

of the ITTSC Systems

J. Sanikidze, S. Odenov, R. Kokhreidze                                                                                140

Spectroscopic Properties and Luminescence Dynamics

from 1D21I6   and 3P0,1,2 levels of Tm3+ Doped YLiF4 Crystals

T. Medoidze, Z. Melikishvili, A. Papashvili, G. Tsintsadze                                                   150

Quantum Dynamics of Qubit with Polarization Switch

T. Medoidze, Z. Melikishvili, G. Tsintsadze                                                                         160

Properties of Cul Nanocrystallites Embedded in a Glass Matrix:

 from Quamtum  Confinement to Bulk Band Parameters

O. Gogolin, G. Mshvelidze, E. Tsitsishvili, M. Schmidt, 

A. Hepting, C.Klingshirn, A. Kamilli, W. Send, D. Gerthsen                                            164

Fine Structure of Exiton Levels in Strained Quantum Dots

E. Tsitsishvili                                                                                                                            171

An a posteriori Experiment in Polarization Holography

Sh. Kakichashvili, A.Purtseladze                                                                                          182

Synthesis of Polarized Hologram by Micro Half-wave
   Phase Plates

T.Ebralidze                                                                                                                                                     188

Bioferromagnetic Liquid (BFML) as a Tool for Investigation  

Biophysico-Chemical Activity of Cell  

M.Akhalaya, V. Beria                                                                                                                     193

Short reports

Pseudoform-an Optical Element Forming a Pseudoscopic Image 

Sh. Kakichashvili                                                                                                                                          198

Polarization Holographic Memory of Superhigh Capacity 

Sh.Kakichashvili, B. Kilosanidze                                                                                            201

Dispersion of the Rotation of the Axis of Photoinduced Anisotropy 

in Polarozation-sensitive Media

Sh. Kakichashvili, S. Petrova                                                                                                      205

Electrochemicaly Deposited Shottky Barrier Height

T. Laperashvili, I. Imerlishvili                                                                                                    208

Ellipsometrical Methods of the Measurements of the
  Magneto-Optical 
Parameter

 O.Bakradze                                                                                                  212

 Relationship of Porous Media Tortuosity on Porosity Coefficient

 T. Karchava                                                                                                                             215

IR — Spectra and Electrone Structure of  Indolinospirochromenes

 M.Gugava, I. Pavlenishvili                                                                                     218

High-Temperature Superconductivity in the Lu-Ca-Ba-Cu-O System

G. Tsintsadze, N. Margiani, V. Jgamadze, I. Mzhavanadze,  

N.Sabashvili, G. Shurgaia                                                                      220

Fiber Optics in Optoelectronics

Kh. Gaprindashvili                                                                                                     224