თანამშრომლები

ადმინისტრაცია

გვარი, სახელი

თანამდებობა

სამეცნიერო ხარისხი

 თამაზ სულაბერიძე                                              დირექტორი                                                                                      ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი 

 კოხრეიძე რევაზ                                                   დირ.მოადგილე                                                                                ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი  

სამეცნიერო დანაყოფები

#1. მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილება

გიორგაძე გრიგორ                                              განყ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                      ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი  

 გრიგოლია რევაზ                                               მთ.მეცნიერი თანამშრომელი, სამეც.საბჭოს თავმჯდომარე            ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი

 ბოლოთაშვილი გიორგი                                    უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                          ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი  

 დონაძე გურამ                                                     უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                          ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი  

 ელიზბარაშვილი მაია                                        უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                          ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი  

 ჟღამაძე ვახტანგ                                                   მეცნიერი თანამშრომელი                                          

 ლიპარტელიანი რამაზ                                        მეცნიერი თანამშრომელი                                          

 ფრუიძე გოდერძი                                                მეცნიერი თანამშრომელი                                          

 ალშბაია ფრიდონ                                                მეცნიერი თანამშრომელი                                          

#2. სტოქასტური ანალიზის და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება

 ფირანიშვილი ზურაბ                                         განყ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                        ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი  

 თევზაძე რევაზ                                                    მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                                ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი  

 ჯანდიერი გიორგი                                               მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                                ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი  

 სულაბერიძე თამაზ                                              მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 შტ)                                                ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი  

 ცაბაძე თეიმურაზ                                                  მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 შტ)                                                ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი  

 სხირტლაძე ირაკლი                                              უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი  

 ჩიქვინიძე ბესიკ                                                      უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            აკადემიური დოქტორი  

 ქადაგიშვილი ლივერი                                           უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ტექნ.მეცნ.კანდიდატი  

 ალიმბარაშვილი ზურაბ                                         მეცნიერი თანამშრომელი                                                    

 ბექაური ნაირა                                                         მეცნიერი თანამშრომელი                                                    

 ბაკურაძე რონალდ                                                  მეცნიერი თანამშრომელი                                                    

 ქარუმიძე გივი                                                          მეცნიერი თანამშრომელი                                                                      ტექნ.მეცნ.კანდიდატი

 ბერიკაშვილი ზაირა                                                მეცნიერი თანამშრომელი                                                                                     

 კუტალია ცოტნე                                                       მეცნიერი თანამშრომელი                                                                                     

#3. სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილება

 ლეჟავა გოდერძი                                                       განყ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                        ტექნ.მეცნ.კანდიდატი  

 თავდიშვილი ოთარ                                                   მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 შტ)                                            ტექნ.მეცნ.კანდიდატი  

 თოდუა თეა                                                                  მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 შტ)                                            ტექნ.მეცნ.კანდიდატი  

 ანანიაშვილი გულაბერ                                               უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                        ტექნ.მეცნ.დოქტორი  

 თხინვალელი რაფიელ                                                უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                        ტექნ.მეცნ.კანდიდატი  

 ჯავახიშვილი ირაკლი                                                მეცნიერი თანამშრომელი                                                                   ტექნ.მეცნ.კანდიდატი

 კამკამიძე ირინე                                                   მეცნიერი თანამშრომელი                                                     

#4. ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება

 ფარცვანია ბესარიონ                                                  განყ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                ბიოლ.მეცნ.დოქტორი                                               

ზორიკოვი თენგიზ                                                              უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                          ბიოლ.მეცნ.კანდიდატი                                               

 ავალიშვილი ირაკლი                                                              მეცნიერი თანამშრომელი                               ფიზ.მეცნ.კანდიდატი                                               

 გოგოლაძე თეიმურაზ                                                              მეცნიერი თანამშრომელი                                        აკად. დოქტორი                                               

 ჩუბინიძე ქეთევანი                                                                   მეცნიერი თანამშრომელი                                        აკად. დოქტორი

 ჯელაძე ვერიკო                                                                          მეცნიერი თანამშრომელი                                                                             

#5. გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტების და ნანომასალების განყოფილება

 ჯიშიაშვილი დავით                                               განყ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი                                               

 შიოლაშვილი ზეინაბ                                              უფრ. მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                            ქიმ.მეცნ. დოქტორი                                               

 ჭირაქაძე არჩილ                                                       მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 შტ.)                           ქიმ.მეცნ. დოქტორი                                               

 მუმლაძე გიორგი                                    მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 შტ.), სწავლ.მდივანი                 აკად. დოქტორი                                               

 ჯიშიაშვილი ალექსანდრე                                      უფრ.მეცნიერი თანამშრომელი                                    აკად. დოქტორი                                               

 კვიციანი ორესტ                                                             მეცნიერი თანამშრომელი                                                                                   

 სუხანოვი დიმიტრი                                                             ასისტენტ-მკვლევარი                                                                                   

#6. კოჰერენტული ოპტიკისა და ელექტრონიკის განყოფილება

 მელიქიშვილი ზაზა                                             განყ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                               

ებრალიძე ტარიელ                                                            მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                         ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი                                               

 მედოიძე თამაზ                                                                 მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                         ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 მარგიანი ნიკოლოზ                                                          მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                         ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 ჯალიაშვილი ზაზა                                                           მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                          ტექნ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 პაპუნაშვილი ნათელა                                                       უფრ.მეცნიერი თანამშრომელი                        ქიმ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 ადამია ზურაბ                                                                     უფრ.მეცნიერი თანამშრომელი                        ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი                                               

 ქინქლაძე ვერიკო                                                               უფრ.მეცნიერი თანამშრომელი                         აკად.დოქტორი                                               

 ებრალიძე ნადია                                                                       მეცნიერი თანამშრომელი                                                                      

 კუტალაძე ლია                                                                          მეცნიერი თანამშრომელი                                                                      

 ქვარცხავა იამზე                                                                       მეცნიერი თანამშრომელი                                                                      

#7. ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოფილება

 ჭანიშვილი ანდრო                                            განყ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 ციციშვილი ელენე                                                  მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                 ფიზ.მათ.მეცნ. დოქტორი                                               

 გოგოლინი ოლეგ                                                    მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                 ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 ვარდოსანიძე ზურაბ                                              მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                 ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 ჯანელიძე რუსუდან                                              უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                 ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                            

 ლაფერაშვილი თინა                                              უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                 ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი                                               

 ნახუცრიშვილი ირაკლი                                        უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                  ქიმ.მეცნ. კანდიდატი                                            

 არონიშიძე მარინა                                                       მეცნიერი თანამშრომელი                                        ფიზ.მათ. კანდიდატი                                            

 ფონჯავიძე ნინო                                                         მეცნიერი თანამშრომელი                                        აკად. დოქტორი                                            

 ამშველიძე გენრი                                                         მეცნიერი თანამშრომელი                                                                                    

 ბლაგიძე იუჯინ                                                            მეცნიერი თანამშრომელი                                                                                   

 თავზარიშვილი სვეტლანა                                          მეცნიერი თანამშრომელი                                                                                   

ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული ჩაწერისა და დამუშავების ლაბორატორია

 კილოსანიძე ბარბარა                                                ლაბ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                        ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 კაკაურიძე გიორგი                                                      მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 ტარასაშვილი ვლადიმერ                                           მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 შავერდოვა ვალენტინა                                               უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                         ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 ფურცელაძე ანა                                                            უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                         ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 მშვენიერაძე იური                                                       მეცნიერი თანამშრომელი                                                                    ტექნ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 ჩაგანავა ირაკლი                                                          მეცნიერი თანამშრომელი                                                                     აკად. დოქტორი

ოპტიკურ-ქიმიურ კვლევათა ლაბორატორია

 პეტრიაშვილი გია                                                     ლაბ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                        ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 დევაძე ლალი                                                            მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                                ქიმ.მეცნ. კანდიდატი

 მარხულია ჯანო                                                        მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                                 აკად. დოქტორი

 სეფაშვილი ნინო                                                        უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ფიზ.მათ. კანდიდატი

 ზურაბიშვილი ცისანა                                               უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ქიმ.მეცნ. კანდიდატი

 არეშიძე მანანა                                                            უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ქიმ.მეცნ. კანდიდატი

 ბუკია თინათინ                                                           უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            აკად. დოქტორი

 ფავლენიშვილი ინესა                                                 უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            ქიმ.მეცნ. კანდიდატი

 შარაშიძე ლიანა                                                            მეცნიერი თანამშრომელი                                                             

 ახობაძე შორენა                                                             მეცნიერი თანამშრომელი                                                             

 ურჩუხიშვილი ჟუჟუნა                                                მეცნიერი თანამშრომელი                                                             

ნანოკომპოზიტების ლაბორატორია

 კეკუტია შალვა                                                            ლაბ.გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი                                        ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 კოხრეიძე რეზო                                                            უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                           ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატი

 მიქელაშვილი ვლადიმერ                                           უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი                                                            აკად. დოქტორი

 სანებლიძე ლიანა                                                         მეცნიერი თანამშრომელი                                                            

 მაისურაძე ნინო                                                            მეცნიერი თანამშრომელი