“ხაზის რადიო” 28.04.17 “კიბერნეტიკა გუშინ, დღეს, ხვალ

საქართველოს საზოგადოებრივი რადიო, გადაცემა  “ხაზის რადიო” (28.04.17 )ინტერვიუ სტუ ვლ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის „სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილების“ გამგე გოდერძი ლეჟავასთან,  ავტორი წიგნისა “კიბერნეტიკა – ამებიდან ინტელექტამდე”.

გადაცემაში გამოყენებულია რადიოს ოქროს ფონდში დაცული ვლადიმერ ჭავჭანიძის ინტერვიუ: :“კიბერნეტიკა დღეს ხვალ“ რომელიც ჩაწერილია 60-იან წლებში.   

წამყვანი: ნინო დათუკიშვილი

Spread the love