კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მეცნიერებმა მოიპოვეს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრის (ISTC) გრანტი

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრის

( ISTC ) გრანტი:

Enhancing the thermoelectric conversion performance of cobalt-based oxide materials through doping and microstructure modulation

კობალტის ფუძიანი ოქსიდური მასალების თერმოელექტრული გარდაქმნის მახასიათებლების გაუმჯობესება დოპირებითა და მიკროსტრუქტურის მოდულაციით

Registration Code : GE-2776

წამყვანი ორგანიზაცია: სტუ–ს ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

პროექტის მენეჯერი: აკადემიური დოქტორი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი გიორგი მუმლაძე

ძირითადი შემსრულებლები კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მხრიდან:  ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის თანამშრომლები: ნიკოლოზ მარგიანი (ლაბორატორიის ხელმძღვანელი), მეცნიერი თანამშრომელი იამზე ქვარცხავა, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი მაია ბალახაშვილი, მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი ვახტანგ ჟღამაძე.

თანამონაწილე ორგანიზაცია:

Institute for Physical Research, Armenian National Academy of Sciences

სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფიზიკურ კვლევათა ინსტიტუტი,

კოლაბორატორები:

Collaborator 1 – Nagaoka University of Technology, Kamitomioka, Nagaoka 940-2188, Japan

ნაგაოკას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, იაპონია

Collaborator 2

Institute of Technical Physics and Materials Science, Konkoly-Thege Miklós str. 29-33., Budapest, Hungary

ბუდაპეშტის (უნგრეთი) ტექნიკური ფიზიკისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 

პროექტის ხანგრძლივობა: 30 თვე.

სამეცნიერო ჯგუფს ვულოცავთ  გამარჯვებას და ვუსურვებთ წარმატებებს!

Spread the love